02
februari
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Cloud Trends 2018

Kmo’s tonen steeds meer belangstelling voor Software as a Service

Samenvatting

Het verhaal van on-premise oplossingen loopt ten einde. Hoewel kmo’s momenteel nog steeds enige terughoudendheid aan de dag leggen wat cloudcomputing betreft, is er duidelijk een groei te zien in de belangstelling voor Software as a Service. Volgens de experts van IT-dienstverlener Konica Minolta is één van de grootste obstakels voor de introductie van de cloud in kmo’s de afwezigheid van digitaliseringsspecialisten met een diepgaand inzicht in de nieuwe uitdagingen. Konica Minolta zet de cloudgerelateerde onderwerpen waar kmo’s mee bezig zijn op een rijtje.

1. Internet of Things: oorzaak van Big Data 2.0?
Voor kleine en middelgrote ondernemingen wordt de kwestie van het Internet of Things (IoT, internet der dingen) steeds belangrijker. Gezien het algemene kader, zoals bijvoorbeeld protocolnormen, door grote spelers als Microsoft, SAP en Siemens bepaald wordt, vindt IoT ook stilaan ingang in de grotere producerende ondernemingen. Nu al letten productiebedrijven er bij de aankoop van nieuwe machines op welke sensordata ze verschaffen en welke gegevens dus uitgelezen kunnen worden. Vooral in de domeinen predictive maintenance en services levert dit nieuwe marktopportuniteiten op. Het IoT gaat daarenboven gepaard met de analyse van uiterst grote datahoeveelheden (big data). Cloudoplossingen dragen bij aan de optimale benutting van deze data.

2. Sociale media kanalen koppelen met verkoopactiviteiten
Al in 2017 werden sociale media kanalen met bedrijfssoftware zoals CRM en ERP gecombineerd om de stemming van de eindklanten te onderzoeken. Dit maken cognitieve diensten mogelijk. Op basis van de op deze manier verkregen inzichten kunnen verkoopkanalen specifiek gestuurd worden. Zo krijgen bepaalde gebruikers bijvoorbeeld doelgericht reclame via andere kanalen te zien. Deze trend zal zich in 2018 verder ontwikkelen.

3. Software as a Service (SaaS) als constant thema
SaaS blijft ook dit jaar een belangrijke rol spelen. De courantste SaaS-applicatie, Office 365, zal nog vaker gebruikt worden. Een gelijkaardig prijs/huurmodel bestaat ook al bij businessproducten zoals CRM, ERP of in het domein van het documentenbeheer. Hier wordt in 2018 eveneens een stijging verwacht. Diensten worden ook almaar compatibeler met de cloud. Hoewel kmo’s nog enige terughoudendheid aan de dag leggen, blijkt uit gesprekken met klanten dat er een groeiende belangstelling is.

4. GDPR: ondernemingen tasten in het duister
Het onderwerp GDPR staat dit jaar onvermijdelijk op de agenda van kmo’s. Hoewel het algemene kader bekend is, is het voor veel bedrijven nog niet helemaal duidelijk hoe dit effectief geïmplementeerd moet worden. Terwijl de gegevensbeschermingsautoriteiten er bijvoorbeeld naar streven om zo veel mogelijk gegevens te anonimiseren, willen de belastingdiensten net alle voltooide transacties in detail blijven opvolgen. Daarvoor moeten natuurlijk onder andere persoonsgegevens bewaard worden. Dit is slechts een eenvoudig voorbeeld van het complexe samenspel van gegevensbescherming en praktische vereisten in bedrijven.

5. Kmo’s zetten sterker in op hybride cloudoplossingen
Met name op basis van de digitalisering streven bedrijven er naar om door middel van cloudoplossingen niet langer afhankelijk te zijn van oudere systemen. Zo maken kmo’s in eerste instantie gebruik van de cloud voor op zichzelf staande toepassingen, zoals back-updiensten of gegevensbeveiliging. Daarbij wordt steeds vaker voor hybride cloudoplossingen geopteerd.

6. Bedrijven missen experts
Vooral in kleine en middelgrote ondernemingen is er een gebrek aan experts met een diepgaand inzicht in de nieuwe uitdagingen door digitalisering en technische mogelijkheden. Enerzijds is er een algemeen tekort aan geschoold personeel, anderzijds zien we, vooral in kmo’s, dat vaak oudere werknemers leidinggevende posities bekleden. Zij staan eerder kritisch tegenover de digitalisering en dus ook de cloudoplossingen, of kunnen er moeilijk mee om.

7. Infrastructuurdiensten komen in toenemende mate uit de cloud of worden uitbesteed
Onder andere door het gebrek aan geschoold personeel verschuiven de traditionele projectactiviteiten meer en meer naar de cloud. Ongeacht of het om extra opslag of back-upsoftware gaat – infrastructuur moet niet langer intern ter beschikking staan, maar wordt als dienst verwezenlijkt. Toch kiezen ondernemers alleen voor outsourcing als het absoluut noodzakelijk is. Terwijl managed services zoals User Help Desk (UHD) of desktopservices door het eerder vermelde tekort aan geschoolde werkkrachten steeds vaker aan externe dienstverleners uitbesteed worden en ook kantoorsoftware in toenemende mate naar de cloud verschuift, houden kmo’s cruciale bedrijfstoepassingen nog altijd liever intern.