11
mei
2017
|
19:05
Europe/Amsterdam

CO2-reductiedoelen goedgekeurd door Science Based Targets Initiative

De CO2-reductiedoelen van Konica Minolta om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 °C vergeleken met pre-industriële temperaturen, zijn goedgekeurd door het internationale Science Based Targets initiative (SBTi). Konica Minolta heeft zichzelf verplicht in 2030 een emissiereductie van 60 procent te realiseren ten opzichte van het boekjaar 2005.

Het SBTi is in 2015 gezamenlijk opgericht door CDP (het voormalige “Carbon Disclosure Project”), het United Nations Global Compact (UNGC), het World Resources Institute (WRI), en het Wereldnatuurfonds (WWF). Samen streven zij naar het bereiken van wetenschappelijk gebaseerde doelstellingen (SBT's) voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het beperken van de opwarming van de aarde tot minder dan 2 °C vergeleken met pre-industriële temperaturen. 212 bedrijven over de hele wereld hebben SBT's vastgesteld. Hiervan zijn de doelstellingen van 38 bedrijven, waaronder die van Konica Minolta, goedgekeurd.

Konica Minolta verplicht zichzelf in 2030 tot 60 procent van de absolute broeikasgasemissies vanuit zijn gehele waardeketen te reduceren ten opzichte van 2005. Dit is in lijn met Konica Minolta’s Eco Vision 2050, waarin de onderneming heldere doelen stelt voor de reductie van emissies over de gehele levensduur van een product.

Om het succes van Eco Vision 2050 te verzekeren heeft Konica Minolta, in samenhang met zijn bedrijfsplan, specifieke doelen gesteld op het gebied van milieu en bedrijfsvoering. Bovendien heeft Konica Minolta mondiaal maatregelen getroffen om het probleem rondom klimaatverandering aan te pakken. Het ontwikkelen van energiebesparende productontwerpen en oplossingen, het stimuleren van energiebehoud en het verbeteren van de productie-efficiëntie, plus het aanbieden van diverse milieutechnologieën helpen om de uitstoot van CO2 op al deze gebieden terug te dringen door middel van samenwerking.