06
februari
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Infrastructuur Trends 2018

Door het tekort aan geschoold personeel worden desktopservices en User Help Desk (UHD) steeds vaker uitbesteed

Samenvatting

In 2018 zal het gebrek aan geschoolde werkkrachten verder aanscherpen, met alle gevolgen van dien – ook voor kleine en middelgrote ondernemingen. Zo verschuiven de infrastructuurdiensten van kmo’s steeds vaker naar de cloud, creëren ze voor hun medewerkers zo comfortabel mogelijke werkplekken en komen ze wat de digitalisering betreft stilaan op kruissnelheid. Specialisten van IT-dienstverlener Konica Minolta zetten de belangrijkste thema’s omtrent infrastructuur voor 2018 op een rijtje.

1. Infrastructuurdiensten komen in toenemende mate uit de cloud of worden uitbesteed
Onder andere door het gebrek aan geschoold personeel verschuiven de traditionele projectactiviteiten meer en meer naar de cloud. Ongeacht of het om extra opslag of back-upsoftware gaat – infrastructuur moet niet langer intern ter beschikking staan, maar wordt als dienst verwezenlijkt. Toch kiezen ondernemers alleen voor outsourcing als het absoluut noodzakelijk is. Terwijl managed services zoals User Help Desk (UHD) of desktopservices door het eerder vermelde tekort aan geschoolde werkkrachten steeds vaker aan externe dienstverleners uitbesteed worden en ook kantoorsoftware in toenemende mate naar de cloud verschuift, houden kmo’s cruciale bedrijfstoepassingen nog altijd liever intern.

2. Big data blijft een belangrijk thema
Hoewel bedrijven al een aantal jaren met big data bezig zijn, blijft deze rijkdom aan informatie een belangrijke rol spelen – in het bijzonder met het oog op meer efficiëntie en een verdere kostenreductie. We zien dat kmo’s er in toenemende mate naar streven om de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats ter beschikking te stellen, deze te analyseren en de informatie die niet meer nodig is via geschikte media extern te bewaren.

3. Werkplek van de toekomst is mobiel
Daarnaast kijken kmo’s ook naar de ‘werkplek van de toekomst’. Onze manier van werken maakt namelijk een ingrijpende verandering door. Zo zullen vaste werkplaatsen binnen een paar jaar bijvoorbeeld niet langer bestaan. Wanneer werknemers op kantoor aankomen, zullen ze gewoon plaatsnemen aan een willekeurig bureau dat nog niet bezet is. Deze trend wordt ook bevestigd door de studie ‘Fast Forward 2030’ van vastgoedadviesbureau CBRE en Genesis. De nadruk ligt erop dat medewerkerszich goed voelen op het werk. Enkel zo zullen professionals gemotiveerd blijven om lange tijd voor hetzelfde bedrijf te werken. Dit is ook realiseerbaar door middel van mobiele werkplekken. Vandaar dat ondernemingen zich tegenwoordig meer gaan focussen op thema’s als ‘Bring Your Own Device’ (BYOD) en ‘mobile device management’.

4. Veiligheid van de infrastructuur
Zeker gezien de beveiligingsincidenten in 2016 en 2017 staat in het komende jaar het thema beveiliging nog steeds hoog op de agenda. De Duitse economie wordt almaar gevoeliger wat gegevensbescherming en gegevensbeveiliging betreft, zoals ook aangetoond wordt door de studie “IT-Sicherheit und Datenschutz 2017” (IT-veiligheid en gegevensbescherming in 2017” van de ‘Nationale Initiative für Informations- und Internet-Sicherheit e.V.’. Door de toenemende dreiging moeten kmo’s garanderen dat hun infrastructuur up-to-date blijft. Enkel zo kunnen ze zich tegen cyberaanvallen wapenen en zich op de voor hen belangrijke kwesties focussen.

5. Almaar meer bedrijfsprocessen worden digitaal
De digitalisering van bedrijfsprocessen in kmo’s blijft toenemen. Dit is geen verrassing, want hierdoor kan duidelijk efficiënter gewerkt worden. Toch blijkt uit de Familiebedrijvenenquête van 2017 van de Deutsche Bank en het Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) dat nog steeds bijna één op drie grote familiebedrijven de beschikbaarheid van de digitale infrastructuur als obstakel voor de eigen digitalisering beschouwt. Om toegevoegde waarde te genereren moeten de processen ook in de geschikte IT-infrastructuur, zoals bijvoorbeeld servers en databases, geïntegreerd worden.

6. Onderhoudsmonteurs van de toekomst gebruiken virtual reality
Virtual reality (VR) blijft opgang maken. VR-brillen mogen dan wel nog geen collectief verschijnsel zijn, toch worden ze in steeds meer domeinen ingezet. Zo zullen onderhoudsmonteurs binnenkort met behulp van een dergelijke bril bepaalde reparaties kunnen uitvoeren, zonder dat ze hier vooraf een speciale opleiding of training voor gevolgd hebben.