27
september
2017
|
11:26
Europe/Amsterdam

Konica Minolta neemt wereldwijd het voortouw op het gebied van gegevensbescherming

Vooruitlopend op belangrijke veranderingen in de EU-privacyverordening, introduceert de Konica Minolta Groep zijn "Globaal Beschermingsbeleid voor Persoonsgegevens", zodat de onderneming wereldwijd koploper blijft met de beste waarborgen op privacygebied. Dit anticiperende beleid loopt vooruit op de invoering van de Algemene EU-gegevensbeschermingsverordening (GDPR), die op 25 mei 2018 van kracht wordt. GDPR wordt de grootste verandering in 20 jaar genoemd op het gebied van de privacywetgeving. Het houdt grootschalige veranderingen in, zowel voor in de EU als voor niet in de EU gevestigde bedrijven die persoonsgegevens verwerken van EU-onderdanen, omdat deze verordening de rechten en bescherming van personen aanzienlijk verbetert. Het beleid van Konica Minolta vervult niet alleen deze eisen, maar overtreft ze.

Net als andere bedrijven die klaar zijn voor de invoering van GDPR, verwelkomt Konica Minolta deze wetgeving en behoudt het bedrijf zijn pioniersrol op dit gebied door de wereldwijde invoering van een gegevensbeschermingsbeleid dat zowel de normen van de verordening als het geografische toepassingsgebied ervan overtreft. Xavier Biermez, Managing Director van Konica Minolta Business Solutions Belgium & The Netherlands, zegt hierover: “Bij Konica Minolta beseffen we heel goed dat het vertrouwen van onze klanten, zakenpartners, managers en medewerkers ons meest waardevolle bezit is. We willen dit vertrouwen niet alleen belonen door de beste producten en diensten te leveren, maar ook door te voldoen aan de strengste normen als het aankomt op naleving, beveiliging en maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Het nieuwe beleid van de Konica Minolta Groep wordt met onmiddellijke ingang van kracht en is de sleutel voor de beste gegevensbescherming van dit moment. Het beleid wordt niet alleen ingevoerd in EU-landen, zoals vereist door GDPR, maar gaat ook gelden voor de activiteiten van Konica Minolta wereldwijd, zodat klanten waar ook ter wereld verzekerd zijn van het hoogste niveau van gegevensbescherming. Voor de effectieve operationele implementatie van het beleid en de continuïteit van de naleving en verantwoording op nationaal niveau, heeft de Konica Minolta Groep in elk Europees land een Coördinator Gegevensbescherming aangesteld. Deze managers vallen rechtstreeks onder de algemeen-directeur van elke nationale Konica Minolta-organisatie en onder Dr. Frederike Rehker, die deze inspanningen coördineert als Hoofd Gegevensbescherming voor Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH en Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH in Duitsland. Deze centrale rol is een essentieel onderdeel in de systematische en strategische aanpak van de onderneming bij het uitrollen van het beleid in de verschillende landen. Voor een complete transparantie naar klanten en partners publiceert Konica Minolta de details van het gegevensbeschermingsbeleid op zijn website voor elk land.

Standaard ingebouwde bescherming

De Konica Minolta Groep gaat de juiste technische en organisatorische maatregelen treffen om te garanderen dat standaard alleen de persoonsgegevens zullen worden verwerkt die noodzakelijke zijn voor een bepaald doel. De persoonsgegevens zullen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de verordening en op een eerlijke en transparante manier om de individuele rechten van de personen van wie de gegevens zijn te beschermen. Alles zal in het werk worden gesteld om de voortdurende accuraatheid van de gegevens te garanderen en om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het vereiste doel bewaard zullen worden. Bovendien zullen nieuwe producten worden ontwikkeld volgens het principe van standaard ingebouwde gegevensbescherming.

De uitdaging van globale gegevensbeveiliging

Konica Minolta ziet zijn toonaangevende positie op het terrein van de gegevensbescherming als een grote verantwoordelijkheid – niet alleen als waarborg voor zijn klanten maar ook om bedrijven beter bewust te maken van het belang van de op handen zijnde veranderingen in de regelgeving. Volgens een enquête die is gehouden door IDC[1], is bijna 80 procent van IT-beslissingsnemers zich niet volledig bewust van de effecten van GDPR of heeft er nog helemaal niet over gehoord. Bovendien kan van de 20 procent die zich er wel van bewust is, slechts 20 procent volledig aan de nieuwe verplichtingen voldoen, werkt 59 procent nog in de richting van naleving en is 21 procent nog helemaal niet voorbereid.

Tegelijkertijd is de noodzaak om adequate gegevensbescherming toe te passen groter dan ooit, gezien de toename van de beveiligingsbedreigingen: op dit moment is 73 procent van alle globale merken, organisaties en bedrijven al slachtoffer geweest van DDoS-aanvallen (vaak uitgevoerd in combinatie met gegevensdiefstal) en vinden er dagelijks 3.700 DDoS-aanvallen plaats.[2]

[1] IDC enquête 2017: “1 in 4 Companies Have No Clue GDPR is Coming Their Way”

[2] LANLine, 30 augustus 2017 (Duitse bron): http://www.lanline.de/datensicherheit-im-byod-zeitalter/

Foto: 
(Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies 'Save image as')
Copyright: Shutterstock, ID: 715445689