06
april
2017
|
12:00
Europe/Amsterdam

's werelds eerste 3D-AR head-up display voor voertuigen

Konica Minolta Inc. heeft als eerste1 ter wereld een driedimensionaal head-up display met augmented reality (3D AR HUD) ontwikkeld voor de wereldwijd groeiende behoefte aan veilige verkeershulpsystemen. Het kan 3D-informatie (afbeeldingen) weergeven op de voorruit als hulp voor de bestuurder.

De HUD-technologie in het voertuig geeft de informatie direct weer op de vooruit, in het gezichtsveld van de bestuurder. Bij conventionele systemen maakt de bestuurder gebruik van de informatie via het scherm van een navigatiesysteem en via het instrumentenpaneel. HUD-technologie is ontwikkeld om de bestuurder informatie te geven terwijl hij of zij rechtuit kijkt, om zo de verkeersveiligheid te vergroten.

Bij conventionele HUD-technologie zorgt een verandering van oogpositie van de bestuurder ervoor dat de informatie die hij op het display ziet niet overeenkomt met de positie op de weg voor hem. De 3D AR HUD kan informatie weergeven op verschillende schijnbare afstanden, naar gelang de rijsnelheid (bijv. 40m vooruit met 40 km/u in de stad, 80m vooruit bij 80 km/u op de snelweg). Dit helpt de bestuurder informatie te herkennen met een minimum aan scherpstelling en oogbeweging, en draagt zo bij aan een veiliger verkeer.

De technologie kan informatie weergeven in 3D en de augmented reality zorgt ervoor dat informatie die door sensoren is herkend, kan worden weergegeven op voorwerpen (bijvoorbeeld voetgangers, obstakels). De posities van dergelijke voorwerpen worden visueel zichtbaar gemaakt om de bestuurder vroegtijdig te waarschuwen, zodat hij meer tijd heeft om de situatie te beoordelen en te reageren. Deze informatie wordt nauwkeurig weergegeven, ongeacht het oogpunt van de bestuurder. Dankzij 3D AR HUD kan het aantal ongevallen afnemen en wordt het verkeer veiliger.

Achtergrond van de ontwikkeling van 3D AR HUD
In april 2016 is Konica Minolta, in samenwerking met het Ishikawa Watanabe-laboratorium van de Universiteit van Tokyo, het onderzoek gestart naar de ontwikkeling van een technologie voor het snel projecteren van een virtueel 3D-beeld. De 3D AR HUD is één van de resultaten van het onderzoek. Konica Minolta versnelt zijn inspanningen om onconventionele systemen te ontwikkelen voor het presenteren van informatie door het verder integreren van zijn optische en sensortechnologieën met supersnelle beeldbewerking, beeldprojectie en diverse scherpsteltechnologieën die zijn ontwikkeld door het Ishikawa Watanabe-laboratorium. Uiteindelijk zal Konica Minolta een allesomvattend rijhulpsysteem ontwikkelen dat snel informatie afkomstig van talrijke sensoren kan herkennen en verwerken en de bestuurder direct en correct kan waarschuwen.

Konica Minolta zal zijn technologieën blijven inzetten voor de uitdagingen van en ten behoeve van de samenleving en met oplossingen komen om de veiligheid van het verkeer en van andere transportmiddelen te vergroten.

1 De eerste technologie die, afhankelijk van de afstand van voorwerpen en van de rijsnelheid, informatie op de voorruit in verschillende posities kan weergeven zodat de bestuurder deze beter kan herkennen (research door Konica Minolta).